1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.), Konsument (osoba fizyczna), który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania towaru. Odstąpienie od umowy nie obowiązuje w przypadku osób prawnych. Po upływie wyż.wym. terminu niema możliwości odstąpienia od umowy. Konsument może skorzystać ze wzoru świadczenia o odstąpieniu od umowy na formularzu – pobierz formularz.

2. Przed odesłaniem towaru Konsument jest zobowiązany skontaktować się ze Sklepem w celu zarejestrowania faktu o przesyłce zwrotnej, ustalenia sposobu zwrotu towaru oraz adresu na jaki ma być nadana paczka. Paczki które zostaną wysłane bez uzgodnień nie będą odebrane przez Sklep. Nie przyjmujemy paczek wysyłanych za pobraniem.

3. Zwracany towar nie może nosić śladów użytkowania, musi zawierać wszystkie elementy, z którymi był dostarczony. Konsument musi dołączyć do przesyłki wszystkie dokumenty z którymi towar był dostarczony oraz podpisane oświadczenie o odstąpieniu od umowy i formie rozliczenia.

4. W przypadku zwrotu towaru w związku z odstąpieniem od umowy Konsument dokonuje jego zwrotu na własny koszt i ryzyko. Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi kosztów przesyłki w związku z zakupem oraz zwrotem towaru. Zwracany Towar należy opakować w sposób uniemożliwiający uszkodzenie podczas transportu, a następnie wysłać na adres:
byROSA Agnieszka Konopa
ul. Łąkowa 46
86-065 Łochowice

5. Kwota wynikająca z rezygnacji z zakupu zostanie zwrócona Konsumentowi na wskazany przez Konsumenta rachunek w oświadczeniu o zwrocie towaru lub w przypadku dokonania płatności za pomocą Przelewy24 kwota zostanie zwrócona przez system płatniczy Przelewy24.

6. Odstąpienie od umowy nie przysługuje w przypadku umowy w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Klienta lub służący zaspokojeniu jego indywidualnych potrzeb.